dijous, 21 de novembre del 2013

Els Salats publiquem un document de prevenció i actuació en els accidents


El grup de prevenció de la Colla ja hem enllestit el Document de prevenció i actuació en els accidents. El document s'ha anat treballant al llarg d'aquesta temporada 2013, a través del grup de treball, avançant part dels continguts a través de cartells i recomanacions a l'espai d'assaig.

Com ja diu el seu títol és un document, en primer lloc, de prevenció i, en segon lloc, d'actuació en cas d'accident. La pretensió del document és reunir tots els elements i instruments que es faran servir o que cal tenir en compte tant per a la prevenció d’accidents com per a l’organització dels recursos i també les actuacions en cas d’accident o caiguda.

Aquesta eina pretén ser viva i, per tant, s’enriquirà amb les aportacions i revisions de totes les persones de la Colla i també per les aportacions que puguin fer persones alienes a la colla. Per a  fer el document  ens hem basat en  documents  i protocols d’altres colles castelleres  i de  la coordinadora,  junt amb elements  del grup de treball i altres fonts consultades. 

Convé que tots els membres de la colla el coneguin i el facin seu per la qual cosa, de cara a la temporada vinent, esperem realitzar alguna sessió de difussió del document. I que d'aquesta manera tots participem en la formació en mesures de prevenció i de primers auxilis, ja que, en cas d’accident, el primer a actuar pot ser aquell que està més a prop i cal que conegui què s’ha de fer i què no s’ha de fer.

Esperem i desitgem que  pugui ser útil per a  tothom! I tinguem clar que el millor accident és el que no passa. Per tant, precaució, seguretat i ull ben viu per evitar-los!

GRUP DE  PREVENCIÓ DE  LA COLLA  CASTELLERA ELS SALATS