dijous, 29 de desembre de 2011

Els diners de la loteria dels Salats es podran cobrar a partir del 3 de gener a la CAM.