dissabte, 9 de juny del 2018

Diada dels 10 anys

Resultats: 2p4, 2d6, 3d6, 3d6p, 2p4